Στην έκδοση 6.3 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε κουμπί στην καρτέλα των ρυθμίσεων για την εφαρμογή τους στο ενεργό έγγραφο.

Στην καρτέλα διάφορα με τις Αρκτικές Μαρτυρίες των ήχων προστέθηκε ένα κουμπί για την εισαγωγή του χαρακτήρα "Γα" με την διατονική φθορά του "Νη". 

Επίσης έγιναν και κάποιες μικρές διορθώσεις.