Στην έκδοση 5.10.1 διορθώθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην εισαγωγή του τετράγοργου.