Στην έκδοση 5.9 έχει προστεθεί η δυνατότητα στην "Αλλαγή Γραμματοσειρών"  ν' αλλάξουν και τα χρώματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. Επίσης έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις.